Pokyny pro účastníky bodovacího cyklistického závodu dvojic
podle turistické mapy Bike Adventure 2018

Datum: 28. – 30. 9. 2019

Centrum: RS U Starého rybníka, Zbraslavice, GPS: 49.8239564N, 15.1933236E

Prostor závodu: Posázaví

Prezentace: V infocentru BA18 v pátek 28.9. (v době 16 – 21 hod) a v sobotu 29.9. (v 8:30 – 9:00 hod).

Na prezentaci obdržíte:
• Sportident čip (nemáte-li vlastní – jeden společný pro dvojici)
• Dvě mapy závodního prostoru pro dvojici
• Startovní čísla
• Seznam všech kontrolních bodů s jejich slovními popisy

Start: Start začíná v sobotu i v neděli v 9:30 a je umístěn v prostoru centra BA18. Závodníci startují v 10-minutových intervalech podle času napsaného ve startovní listině (jedná se o čas ostrého startu).
Závodníci se na start musí dostavit 10 min. před svým ostrým startem. Nezapomeňte si mapu a nesmazatelný fix či voskovou tužku na zapsání bodů a spojování kontrol a SI čip. V sobotu i neděli je se bodové hodnoty vydávají přímo na ostrém startu. Pro nedělní etapu se startovní pořadí určuje podle výsledků sobotní etapy – nejlepší startují poslední.

Cíl: v prostoru centra BA18. Oba závodníci ve dvojici dojíždějí do cíle společně za sebou či vedle sebe s minimálním odstupem od poslední povinné kontroly č. 100. V cíli razíte poslední SI jednotku na cílové čáře. Za cílem si musíte nechat čip vyčíst do počítače (Vyčítání, SI reading). Cíl se uzavírá v 18:00 v sobotu a v 16:00 v neděli.

Časový limit: 6 hodin pro sobotní etapu, 4 hodiny pro nedělní etapu.

Označení kontrol:
v mapě: červený kroužek
v terénu: kontrolní stanoviště jsou označena oranžovobílým lampionem
používaným pro orientační závody. Kontroly jsou označeny specifickým číselným kódem. K potvrzení průchodu kontrolou zasunete svůj čip do otvoru v krabičce SI jednotky. Pokud by kontrola nefungovala (chybí pípnutí a bliknutí), použijte rezervní kleštičky umístěné na stojanu a procvakněte si jimi svou mapu. Většina kontrol bude hlídána rozhodčími s právem diskvalifikovat závodníky, kteří nepojedou v souladu s pravidly. V případě zcizení kontroly se vyfoťte na kontrole a prokažte svou přítomnost na ní v cíli. Také je možné napsat své startovní číslo a čas průjezdu na papír označující kontrolu.

Bodové ohodnocení kontrol: kontroly jsou ohodnoceny body v rozmezí 0 – 100. Bodové hodnocení je zpravidla odlišné pro oba dny. Upozorňujeme závodníky, že kontroly s bodovým ohodnocením 0 většinou nejsou ten den v terénu vůbec umístěny.

Závodní průkaz – Sport Ident: závodníci použijí vlastní SI čip nebo jim bude zapůjčený při prezentaci (vrací se v cíli po druhé etapě). Každá dvojice má jeden SI čip. SI čip si vynulujte ve startovním koridoru, data z čipu si vyčtěte v cíli hned po dojetí závodu. Zde po chvíli obdržíte lístek s celkovým počtem bodů a mezičasy postupů mezi jednotlivými kontrolami. Za ztrátu zapůjčeného čipu si pořadatel účtuje 1200 Kč.

Mapa: pro závod je použita turistická mapa 1:50 000 Mapy.cz (aktualizovaná pro závod především v okolí kontrol) vytištěná na běžném papíru. Při postupu v terénu je potřeba brát v úvahu generalizaci mapy, mapa ve členitém terénu nikdy nemůže být dokonalá. Zejména menším lesním cestám (přerušovaná linka v mapě) nelze stoprocentně věřit.

„Zlatá pravidla závodu“:
• Dodržujte pravidla slušného pobytu v přírodě a platné zákony (zejména Lesní zákon) – tj. zákaz ježdění na kole mimo cesty, nezanechávání odpadků v přírodě.
• Ohleduplnost vůči ostatním turistům aj. Část tras vede v blízkosti maloplošných přírodních rezervací. Všechny oblasti maloplošných rezervací jsou považovány za zakázaný prostor. Průjezd těmito oblastmi bude trestán diskvalifikací.
• Oba členové dvojice musí celý závod postupovat společně a nerozlučně, ve vzdálenosti „na doslech“. Kontrolou je nutné projíždět společně těsně vedle sebe či za sebou.
S výjimkou kontroly č. 53, kam je dovoleno jít pouze jednomu členovy dvojice, a druhý může hlídat kola na odbočce ke zřícenině (cca 50 m od kontroly).
• Na startu musíte být 10 min. před ostrým startem.
• Jako poslední musí být po oba dny absolvována kontrola č. 100 (tzv. sběrná kontrola), následuje dojezd koridorem do cíle.
• Na trati budou rozhodčí, kteří mohou diskvalifikovat závodníky porušující pravidla (zejména ježdění mimo cesty a nedodržení kontaktu „na doslech“).
• Pomoc lidí neúčastnících se závodu není povolena.
• Dodržujte pravidla silničního provozu, pozor při jízdě po hlavních silnicích.
• Účastníci závodí dobrovolně a na vlastní nebezpečí, pořadatelé nejsou zodpovědní za škody způsobené závodníky ani škody způsobené závodníkům.

Telefon v případě nouze: +420 602 889 515

Povinná výbava:
• Kolo v dobrém technickém stavu (vlastní zodpovědnost závodníků)
• Přilba pro MTB na hlavě! – bez ní nebudou závodníci vpuštěni na start
• Startovní číslo umístěné na kole (na řídítkách)
• Závodní průkaz – SI čip

Doporučená výbava:
Základní nářadí na opravu kola, busola, mapník na kolo a „jo-jo“(v omezeném množství možno zakoupit ve stánku), vodovzdorné fixy pro zákres bodů na startu, vlastní občerstvení.

Upozornění:
I. Prostor závodu protíná několik silnic 2. Třídy. Dbejte zvýšené opatrnosti při jejich používání!
II. Prostor závodu protíná několik regionálních železnic. Dbejte zvýšené opatrnosti při jejich přejíždění!

Hodnocení výsledků: pořadí v závodě je vyhodnoceno na základě součtu bodů získaných v obou dnech. Za pozdní příjezd po limitu jsou strhávány body (za každou započatou minutu přes limit): při zpoždění
1 – 15 min. 2 body, 16 – 60 min. 10 bodů za min. Dojezd více jak 60 min. po limitu znamená diskvalifikaci. V případě shodného počtu bodů u více dvojic rozhoduje nižší součet časů. Reklamace a dotazy k výsledkům je možné podat u hlavního rozhodčího v cíli.

Výsledky a startovní časy po první etapě budou zveřejněny v centru závodů v sobotu večer od 20:00 hod. V sobotu večer pořadatel zašle odkaz na výsledky a startovní časy na neděli na kontaktní email uvedený v registraci k závodu.

Hodnocení soutěže společných týmů: pro hodnocení soutěže Bike Adventure Team Spirit se každý den počítají nejlepší 3 dvojice startující ve stejném týmu (pod stejným názvem). Pro přepočet bodových hodnot mezi různými kategoriemi slouží následující koeficienty – 1,3x násobek získaných bodů u kategorie smíšených dvojic a 1,4x násobek pro ženské dvojice a rodinné týmy, přičemž mužské kategorie elektrokola mají koeficient 1,00.

Vyhlášení výsledků: v sobotu ve 20:00 hod. budou oceněni vítězové první etapy ve všech kategoriích. V neděli cca v 16,00 hod. proběhne vyhlášení celkových výsledků – první tři dvojice ve všech kategoriích a nejlepší 3 týmy v soutěži Bike Adventure Team Spirit. Na závěr vyhlášení bude losována tombola ze startovních čísel všech závodníků.

Ubytování: Pořadatel zajišťuje ubytování ve vlastních stanech v kempu BA18 (objednané a zaplacené nejpozději při prezentaci) nebo v chatkách či apartmánech přímo v areálu (objednávka proběhla v přihlášce). Chatky jsou jednoduché kempové chatky s palandou, s povlečením, sociální zařízení v blízké budově. Apartmány mají sociální zařízení společné vždy pro dva apartmány, ložní prádlo samozřejmě součástí.

Parkování: Parkování na vyznačeném parkovišti areálu kempu. Provozovatel zařízení bude u vjezdu vybírat 100Kč/víkend za auto. Ubytovaní v kempu BA18 mohou parkovat vedle svých stanů/chatek/apartmánu. V případě nepřízně počasí si pořadatel vyhrazuje právo zorganizovat systém parkování v kempu tak, aby nedošlo k zapadnutí aut účastníků a vše se obešlo bez komplikací. Prosím dbejte pokynů pořadatelů.

Mytí lidí: sprchy jsou standardní kempové, apartmány mají samozřejmě své.

Mytí kol: na vyhrazeném místě v centru BA18 (v blízkosti sprch) – k dispozici pouze voda s kbelíčky a smetáčky. Zákaz mytí kol v rybníku!

Pitná voda: v kempu v místě sociálních zařízeních

WC: sociální zařízení v kempu

Odpadky: plastové pytle na shromaždišti. Odpadky z lesa (z různých tyčinek apod.) si každý veze sám a vyhodí je až v cíli do připravených pytlů.

Dětská školka: pro děti od 2 let věku bude během závodu k dispozici dětská školka.
Připraveny budou po oba dny různé aktivity pro děti. Pro starší děti výlet.

Občerstvení: Po dobu akce je v centru BA18 v provozu jídelna (viz. Rozpis výdeje jídel) + doplněná o stánek s grilem a pivem na terase (provoz dle zájmu). Jídlo a pití v dostatečné kapacitě zajištěno. Jídlo objednávejte v přihlášce nebo v pátek na recepci hotelu (doporučujeme objednat předem, výběr ze 3 jídel).
Provoz jídelny:
Sobota: 7:30 – 9:00 snídaně (švédské stoly), nutno objednat do pátku do 15h.
15:00 – 20:00 (hlavní jídla)
Neděle: 7:30 – 9:00 snídaně (švédské stoly), nutno objednat do soboty do 10h
13:00 – 16:00 (hlavní jídla)

Noční úschovna kol: v centru BA bude fungovat noční úschovna v zamčené místnosti. Kola je možné uložit vždy večer (pátek 19 – 21 hod., sobota 17 – 19 hod.), výdej kol dopoledne před startem (sobota 8:30 – 9:30 hod., neděle 8:30 – 9:30 hod.). Úschovna je k dispozici zdarma závodníkům ubytovaným v areálu. Upozorňujeme závodníky, aby nenechávali svá nezabezpečená kola bez dozoru, za taková kola nebere organizátor odpovědnost

Doprovodný program v centru závodů:
• V pátek odpoledne rozjezdové MTBO (viz. Samostatný rozpis),
• v sobotu večer vyhlášení vítězů 1. etapy,
• projekce fotografií z 1. etapy,
• rozbor s ukázkami postupů vítězů,
• volná zábava s hudbou
• po celý víkend možno využít lanový par, lukostřelnici a další aktivity v areálu

Zdravotní služba: v cíli, resp. v dětském koutku

Plánek příjezdu:
- POZOR! V pátek odpoledne mohou po příjezdové silnici dojíždět závodníci z MTBO tratě, dbejte opatrnosti!!!

Plánek centra závodů a kempu:

Poděkování: Děkujeme partnerům za podporu, za vstřícný přístup, okolní přírodě za krásný terén a vám všem za velký zájem o BA.

Přejeme správný směr!
Pořadatelé z oddílu orientačních sportů USK Praha