Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Organizátor sportovní akce Bike Adventure – oddíl orientačního běhu USK Praha, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu s pravidly o registračními podmínkami.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, týmu a kontaktní osobu), rok narození, telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaši registraci u nás.

K čemu údaje slouží?

Pro realizaci registrace k závodu a dodání služeb na námi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem registrace k závodu, není nutný Váš výslovný souhlas.
Údaje, které získáváme s Vaším souhlasem, slouží pro dodatečné informace o akci, jejích partnerech a spoluorganizátorech. Žádná překvapení! Vaše informace budeme shromažďovat, používat a sdílet jen způsoby, které jsou popsány v těchto zásadách.

Zajistíme bezpečnost vašich informací. Zavazujeme se k zachování důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů, které nám poskytujete.

V zájmu toho, že je závod veřejný jsou na seznamu přihlášených vedle Vašeho týmu ID registrace vidět i Vaše jména.

Máte nad nimi stále kontrolu. Váše data, které máme jen my, nikdo jiný a nikdy jiný mít nebude, můžete aktualizovat/změnit kdykoliv.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit/aktualizovat/změnit?

V případě, že chcete Vaše údaje upravit či zcela zrušit, stačí se přihlásit do svého účtu pomocí QR kódu nebo odkazu v e-mailu.