ROZPIS ZÁVODU

ke stažení ve formátu PDF

18. závod Českého poháru v MTBO 2017 (Middle)

19. závod Českého poháru v MTBO 2017 (Sprint)

Sporticus Mistrovství ČR a Veteraniáda družstev v MTBO 2017

/Memoriál Tomáše Sikory/

Pořadatel: Český svaz orientačních sportů
Technické provedení: USK Praha, oddíl orientačního běhu

Datum a klasifikace závodů

Sobota 14. října 2017:
18. závod Českého poháru v MTBO 2017 na krátké trati (Middle)
19. závod Českého poháru v MTBO 2017 na sprintu
Neděle 15. října 2017:
Sporticus Mistrovství a Veteraniáda ČR družstev v MTBO 2017

Centrum závodu: U Starého rybníka – rekreační a sportovní středisko, Zbraslavice, www.zbraslavice.eu

Loc: 49.8239564N, 15.1933236E

Kategorie

Krátká trať: W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50
M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40, M50, M60
OPEN – tratě pro příchozí, libovolný start

Sprint: WM10 (fáborkovaná trať, libovolný start), W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50
M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40, M50, M60
OPEN – tratě pro příchozí, libovolný start

Družstva:
MWMWM (MČR, 5členná družstva – složení M-W-M-W-M)
MWMWM100 (oblastní juniorská soutěž, oblasti dle Adresáře klubů ČSOS, 5-
členná družstva – složení M-W-M-W-M, max. věk každého člena je 20 let)
MWMWM200 (Veteraniáda ČR, 5členná družstva – složení M-W-M-W-M, min.
věk každého člena je 40 let)
OPEN – jednotlivci, hromadný start

Právo startu, předpokládaný čas vítěze a délky tratí dle Prováděcích pokynů a Soutěžního řádu MTBO platných pro rok 2017.
V družstvu kategorií MWMWM a MWMWM200 startují pouze závodníci jednoho oddílu na základě platné registrace, je možné hostování jednoho závodníka v jednom družstvu. V družstvech mohou startovat i závodníci příslušného oddílu na základě registrace v pěším OB.

Pro start v kategoriích OPEN nepotřebujete žádnou registraci či licenci. Na závod se přihlašujete buď přes přihláškový systém (jste-li členem klubu s registrací pro MTBO) nebo e-mailem na adresu (prihlaskyvsp@centrum.cz) s uvedením jména, příjmení, roku narození, kategorie a čísla čipu. Pokud budete chtít zapůjčit čip, uvedete také požadavek v přihlášce.

Informace: Na webu: http://bike-adventure.cz/2017/, nebo u ředitelky závodu: Martina Tichovská, tel. 732 817 897, ttichovska@volny.cz

Startovní listina a pokyny budou uveřejněny v týdnu před závodem na webu.

Přihlášky: Prostřednictvím svazového přihlašovacího systému ORIS. (1. termín do 8. října 2017 do 23:59:59, 2. termín do 10. října 2017 do 23:59:59 – přirážka na startovném 50%.) Pozdější přihlášky dle kapacitních možností pořadatele za příplatek 100%. Přihlášky pro neregistrované a kategorie OPEN, plus případné dotazy k přihláškám zasílejte na e-mail: prihlaskyvsp@centrum.cz

Vklady:

Middle a sprint:
WM10: 50,- (jen sprint)
WM14: 60,- / závod
WM17, WM20: 110,- / závod
WM21, WM40, WM50, M60: 150,- / závod
OPEN: 100,- / závod

Družstva:
MWMWM100: 650,-
MWMWM200: 650,-
MWMWM: 650,-
OPEN: 100,-

Zapůjčení SI čipu 50,- / závod

Právo startu se řídí Prováděcími pokyny k soutěžím MTBO v ČSOS 2017.

Úhrada vkladů a doplňkových služeb bankovním převodem na níže uvedený účet USK Praha vedený u mBank, do 12.10.2017, po tomto termínu hotově na prezentaci, nebo s vytištěným potvrzením o bankovním převodu.
Bankovní účet : 670100-2201368476/6210, v.s. = 17xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle adresáře ČSOS.
Zahraniční závodníci mohou uhradit vklady při prezentaci v CZK, nebo v EUR.

Prezentace: V centru závodu
Pátek od 19:00 do 22:00 hod.
Sobota od 8:00 do 8:30 hod, pro odpolední sprint od 14:00 do 14:30 hod
Neděle od 9:00 do 9:30 hod

Start 00:
Sobota – Middle 00 = 9:00 hod,
Sprint 00 = 15:00 hod
Neděle – Družstva 00 = 10:00 hod, hromadný ve vlnách

Systém ražení: Elektronické – SportIdent, kompatibilní také s čipy řady 8 až 11 včetně
Zapůjčení čipu za poplatek 50,- Kč za závod, po závodnících neregistrovaných v ČSOS bude požadována záloha 1000,- Kč, kterážto částka bude také účtována za ztrátu či poškození zapůjčeného SI čipu.
Stejný čip nesmí být v jednom závodě použit víckrát!

Parkování: pro osobní auta i karavany v centru závodu (rekreační a sportovní areál U Starého rybníka) – poplatek 50 Kč za osobní auto za víkend, 200 Kč za karavan nebo obytný vůz za víkend – bude vybíráno při příjezdu. Dbejte pokynů pořadatelů.

Terén: Rovinatý smíšený les, se středně hustou sítí komunikací různé sjízdnosti od lesních silniček a šotolin až po náročné kořenité pěšiny a zarostlé průseky.
Závod sprintu vede z části po loukách a přilehlé chatové zástavbě. Dbejte prosím opatrnosti vzhledem k pohybu zahrádkářů a rekreantů.

Mapa:
Middle – M 1:15 000, A3, e=5m
Sprint – M 1:7 500, A4, e=5m
Družstva – M 1:15 000, A3, e=5m
Speciální pro MTBO (mapový klíč ISMTBOM 2010), stav 10/2017.
Předchozí mapy: jedná se o terén doposud nepoužitý pro orientační závody
Pozor! Pro propojení některých cest bude v mapě použito fialové čárky – v terénu vyfáborkované úseky

Vzdálenosti:
Centrum – parkování 0 m
Centrum – ubytování 0 m
Centrum – Cíl (sprint, družstva) 0 m , (middle) do 5 km, bude upřesněno v pokynech
Centrum – Start (sprint, middle) do 5 km, bude upřesněno v pokynech, (družstva) 0 m

Stravování: V rekreačním a sportovním areálu U Starého Rybníka bude nabídka hotových jídel a polévky (bude upřesněno v přihláškovém systému). Objednávejte prosím předem v ORISu v rámci doplňkových služeb u sobotního dopoledního závodu -
middle. Výdej bude probíhat na stravenky obdržené při prezentaci. Na místě bude možné zakoupit hotová jídla pouze v omezeném množství.
Stánkový prodej v centru závodu v bufetu v režii rekreačního areálu – teplá i studená jídla, místní pivo, limo, káva

Ubytování

Pořadatel zajišťuje v centru závodu (rekreační a sportovní areál U Starého Rybníka), možnost ubytování již od pátku:

1) Budova Start – pokoj s lůžkovinami, soc. zařízením na patře, 250Kč/os. 1 noc, 450Kč/os. 2 noci

2) Budova Sport – pokoj s lůžkovinami, sdílené soc. zařízení pro 2 pokoje, 350Kč/os. 1 noc, 600Kč/os. 2 noci

3) Hotelové apartmá – pokoj s lůžkovinami, vlastní soc. zařízení, 350Kč/os. 1 noc, 600Kč/os. 2 noci

4) Chatky – nevytápěné, ve vlastních spacích pytlech, společné soc. zařízení, 150 Kč/os. 1 noc, 300 Kč/os. 2 noci

Objednávejte v ORISu v rámci doplňkových služeb u sobotního dopoledního závodu – middle.

Úhradu proveďte společně s vklady a platbou za stravování na výše uvedený bankovní účet pořadatele.

Úschovna kol přes noc bude upřesněna v pokynech.
Dětská školka: vždy pouze po dobu závodu v centru

Protesty: v písemné formě hlavnímu rozhodčímu spolu se vkladem 200,-Kč.

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů MTBO pro rok 2017.

Omezení: Ode dne vydání tohoto rozpisu platí omezení vstupu do prostoru závodu v souladu s ustanovením bodu 11 odst. 3 a 5 platných pravidel MTBO. Prostor závodu se nachází mezi obcemi Zbraslavice, Štipoklasy, Černíny, Zdeslavice, Vernýřov, Rápošov.

Upozornění: Jakékoli porušení pravidel, zejména jízda volným lesním terénem bude důvodem k diskvalifikaci.
Technický stav kol bude pořadatelem kontrolován před startem u kategorií MW14 a 17. Minimální šíře plášťů je 1,5“. Každý závodník musí být vybaven řádně připevněnou cyklistickou přilbou, bez ní nebude připuštěn ke startu.

Závěr sezóny – slavnostní večer: vyhlášení výsledků sobotních závodů a celkového pořadí ČP MTBO 2017 proběhne v sobotu v centru závodu (areál RSS Starý Rybník) v 19.00 hod. Vyhlášení nedělních závodů MČR MTBO družstev v centru závodu po
skončení závodu.

Funkcionáři závodu

Ředitel závodů: Martina Tichovská, tel. 732 817 897
Hlavní rozhodčí: Milan Jirásek, tel. 603 400 192, Radek Laciga, tel. 607 270 452

Stavitelé tratí:
Milan Jirásek – middle
Radek Laciga – sprint
Pavel Horák, Marie Hrdinová – družstva

Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen Soutěžní komisí MTBO dne 9. 8. 2017

Závod se koná s laskavým souhlasem Lesů České republiky, s.p., Městských lesů a rybníků Kutná Hora spol.
s.r.o., obce Zbraslavice a rekreačního a sportovního Areálu U Starého Rybníka.

Martina Tichovská – ředitelka závodu
Milan Jirásek (sprint, družstva)/Radek Laciga (middle) – hlavní rozhodčí