POKYNY ZÁVODU

ke stažení ve formátu PDF

18. závod Českého poháru v MTBO 2017 (Middle)
19. závod Českého poháru v MTBO 2017 (Sprint)
Sporticus Mistrovství ČR a Veteraniáda družstev v MTBO 2017 – Memoriál Tomáše Sikory

Pořadatel: Český svaz orientačních sportů

Technické provedení: USK Praha, oddíl orientačních sportů

Datum a klasifikace závodů:
Sobota 14. října 2017:
18. závod Českého poháru v MTBO 2017 – Middle
19. závod Českého poháru v MTBO 2017 – Sprint
Neděle 15. října 2017:
Mistrovství a Veteraniáda ČR družstev v MTBO 2017

Centrum závodu/příjezd: U Starého rybníka – rekreační a sportovní středisko, Zbraslavice,
www.zbraslavice.eu
Loc: 49.8239564N, 15.1933236E

Příjezd výhradně z východní strany ze silnice II/126 Zbraslavice – Štipoklasy (viz. plánek příjezdu), vše ostatní je závodním prostorem

Parkování:V areálu rekreačního střediska, dbejte pokynů pořadatelů, poplatek 50Kč za osobní auto /víkend, 200 Kč za bydlík / víkend (je současně i poplatek za ubytování). U brány do areálu po zaplacení obdržíte potvrzení za okno.

Prezentace:V centru závodu
Pátek od 19:00 do 22:00 hod.
Sobota od 8:00 do 8:30 hod, pro odpolední sprint od 14:00 do 14:30 hod
Neděle od 9:00 do 9:30 hod,
Zadání soupisek pro závod družstev přes systém ORIS v sobotu do 19:00 hod!

Starty a vzdálenosti:

Start závodu Middle a Sprint intervalový dle startovní listiny

Cesta na start závodů Middle a Sprint značena modrobílými fáborky. Start závodu Middle je v blízkosti cíle, je možné si v cíli uschovat věci ze startu. Cesta z cíle závodu Middle je shodná jako cesta na start (modrobílé fáborky).

Družstva:Start závodu družstev je hromadný po startovních vlnách.
Organizace startu družstev:
9:45 Ukázka vzorové předávky
10:00 Start kategorie MWMWM
10:10 Start kategorie MWMWM100
10:20 Start kategorií MWMWM200 a OPEN
Závodníci 1. úseků budou seřazeni na startovním roštu v sedle svých biků podle startovních čísel.
Startovní procedura:
Čas -30sec závodníci dostávají na mapník obrácené mapy
Čas -15sec závodníci na pokyn startéra zakládají mapy do mapníků
Čas 00 START, odjezd vyznačeným koridorem na mapový start
V závodě družstev orazí přijíždějící závodník nejdříve za cílovou čárou cílovou jednotku, teprve poté předává dalšímu úseku, závodníci dalších úseků si odebírají mapy po předávce formou samoobsluhy.
Na posledním úseku, rozhoduje o pořadí v cíli, pořadí závodníků na cílové čáře. Závodníci orazí cílovou jednotku v pořadí tak, jak dojeli do cíle. Ve sporných případech rozhoduje o pořadí cílový rozhodčí.

Systém ražení: Elektronické – SportIdent, kompatibilní také s čipy řady 8 až 11 včetně
Každý závodník je povinen před startem závodu vynulovat a zkontrolovat čip a v cíli orazit cílovou SI jedntku.
Stejný čip nesmí být v jednom závodě použit vícekrát!

Startovní čísla: Všichni závodníci kromě kategorie obdrží na prezentaci startovní čísla Českého poháru MTBO pro závod Middle a Sprint. Závodník je povinen si startovní číslo umístit na kolo tak, aby bylo čitelné zepředu. Tato čísla budou odebírána v cíli sobotního odpoledního závodu. V případě ztráty startovního čísla bude účtována částka 100,- Kč. Nepoužitá čísla prosíme vrátit na prezentaci.
Pro závod Družstev obdrží vedoucí oddílu na prezentaci startovní čísla speciální.

Tratě: Kategorie M10 a W10: je vypsána pouze pro závod Sprintu, tratě jsou vyznačeny oranžovými fáborky s možností zkracování, závodníci nemají přiřazený startovní čas a startují v čase 0 – 90 na startovní krabičku. Žádáme případný rodičovský doprovod, aby nejdříve absolvoval svůj vlastní závod a zachoval tak smysl fair play.

Kategorie OPEN: nemá pro závod Middle a Sprint přiřazen startovní čas, závodníci startují v čase 0 – 90 na startovní krabičku.

Vzdálenosti jsou uvedeny vzdušnou čarou, převýšení ideálním postupem
(délka v km / převýšení v m / počet kontrol)

Předpokládané časy: V souladu s Prováděcími pokyny a Soutěžním řádem k soutěžím ČSOS v MTBO 2017.
Uzavření cíle: Cíl se po oba dny uzavírá po vypršení časového limitu posledního startujícího závodníka.
Časový limit: Middle 120min / Sprint 60min / Družstva 210min
Protesty: V písemné formě hlavnímu rozhodčímu spolu s vkladem 200,-Kč nejpozději do jedné hodiny po uzavření cíle.
Terén: Rovinatý smíšený les, se středně hustou sítí komunikací různé sjízdnosti od lesních silniček a šotolin až po náročné kořenité pěšiny a zarostlé průseky. Jedná se o terén doposud nepoužitý pro orientační závody
Závod sprintu vede z části po loukách a přilehlé chatové zástavbě. Dbejte prosím opatrnosti vzhledem k pohybu zahrádkářů a rekreantů.

Mapy:
Middle: „Bahýnko“ M 1:15 000, A3, e=5m, není vodovzdorně upravena
Sprint: „Židovský hřbitov“ M 1:7 500, A4, e=5m, není vodovzdorně upravena
Družstva: „Rozpuštěný a vypuštěný“ M 1:15 000, A4, e=5m, mapa bude vodovzdorně upravena (igelitové obaly)
Mapy jsou zpracovány dle mapového klíče ISMTBOM 2010, stav 10/2017.
Upozornění:
1. Pro propojení některých cest bude v mapě použit symbol 705 – “značený úsek” (fialové čárky) – úseky v terénu vyznačené červenobílými fábory (mlíko), kde je jízda na kole povolena (v ostatních případech je jízda lesem dle pravidel MTBO zakázána, závodník je povinen kolo nést)

2. V závodě sprintu je použita značka 839.2 – "Oblast kde je jízda mimo cesty povolena nebo je možná, sjízdná oblast ve formě sytě oranžové plochy " (louka a pole)

3. Na plochy vyznačené značkou 709 “Nepřístupná oblast” (fialový šraf), 527 “Sídliště” (olivová barva) a na zakázané cesty, kde je použita značka 711 “Zakázaný postup” (zazmijovaná cesta) platí zákaz vstupu.
4. V lese je velké množství závor, které jsou vesměs otevřené, ale z důvodu bezpečnosti, kdy nelze zaručit jejich otevření/zavření během závodu, jsou v mapě značené jako překážky (fialově).

Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu, konečné výsledky včetně mezičasů budou publikovány na stránce závodu http://bike-adventure.cz/2017/cs a v systému ORIS.

Vyhlášení výsledků: Vyhlášení sobotních závodů a vyhlášení celkových výsledků Českého poháru za rok 2017 proběhne v 19:00h v tělocvičně v rekreačním areálu (centrum závodu).
Vyhlášení závodu Družstev proběhne, co nejdříve po nedělním závodě, předpokládaný čas 13:00 hod, bude upřesněno rozhlasem.

Stravování: V rekreačním a sportovním areálu U Starého Rybníka je možnost zakoupení hotových jídel, polévky a snídaní formou studeného švédského stolu. Výdej předem objednaných a zaplacených jídel bude na stravenky obdržené při prezentaci. Dodatečné zakoupení jídla na místě je možné na recepci rekreačního areálu, v omezeném množství.

Víkendové menu:
Polévka: Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi/ Bramborová polévka
Hlavní jídla:
Pečené kuřecí stehno, vařené brambory nebo těstoviny, zelný salát
Hovězí guláš, houskové knedlíky / těstoviny nebo chléb, cibulka
Pečená vepřová krkovice, houskové knedlíky / brambory, zelný salát
Bezmasé jídlo:
Smažený eidam, hranolky, tatarská omáčka, zelný salát (jídlo na objednávku – musíte si počkat, až se udělá)

Výdej objednaného jídla: snídaně SO, NE 7:00 – 9:00h, oběd SO,NE 12:00 – 14:00h, večeře PÁ 19:00-21:00h, večeře SO 17:00 – 19:00h

Celý den bude probíhat stánkový prodej – bufet v režii rekreačního areálu – pivo (místní pivovar Zbraslavský Starák), párek, hranolky, limo, káva, čaj, rum, atd.

Ubytování: Ubytovaní účastníci v rekreačním areálu obdrží při prezentaci ubytovací průkazy, na jejichž základě dostanou na recepci klíče od pokojů, povlečení a identifikační pásku na ruku. Platí zákaz vnášení kol do pokojů a obytných budov, použijte úschovnu!
Typy ubytování (viz plánek areálu):
Budova Start – pokoj s lůžkovinami, soc. zařízením na patře,
Budova Sport – pokoj s lůžkovinami, sdílené soc. zařízení pro 2 pokoje,
Hotelové apartmá – pokoj s lůžkovinami, vlastní soc. zařízení,
Chatky – nevytápěné, ve vlastních spacích pytlech, společné soc. zařízení,

Za ubytování ve vlastních obytných vozech a karavanech bude účtován poplatek 200Kč/vůz za celý víkend (+ 100Kč za elektrickou přípojku)
Úschovna kol: V malé tělocvičně v rekreačním areálu (viz plánek centra), místnost bude uzamčena, přesto doporučujeme použití ještě vlastního zámku.
Úschovna bude otevřena:
v pátek 19.00 – 22.00 h,
v sobotu 7:00 – 8:00 h a 17:00 – 19:00 h,
v neděli 8:00 – 9:00 h.

Výdej kol pouze po předložení odpovídajícího lístečku, který obdržíte při uskladnění.

Mytí kol: Na vyhrazeném místě (viz plánek centra), k dispozici bude hadice, kyblíky a smetáky.

Dětská školka: Vždy pouze po dobu nezbytně nutnou během závodu v centru. V případě nepřízně počasí bude školka přesunuta do vnitřních prostor. V rámci dětské školky bude probíhat dětský závod pro nejmenší po rekreačním areálu (s mapou).

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů MTBO pro rok 2017.

Omezení: Po oba dny je zakázaným prostorem bezprostřední okolí Rekreačního areálu u Starého Rybníka, chatová oblast a les mezi obcemi Zbraslavice, Štipoklasy, Černíny, Zdeslavice, Vernýřov, Rápošov (viz plánek příjezdu). K rozjíždění před závody využijte prosím cestu na start.

Upozornění: Jakékoli porušení pravidel, zejména jízda volným lesním terénem (mimo plochy a vyznačené úseky povolené k jízdě) bude důvodem k diskvalifikaci.
Technický stav kol bude pořadatelem kontrolován před startem u kategorií MW14 a 17. Minimální šíře plášťů je 1,5“. Každý závodník musí být vybaven řádně připevněnou cyklistickou přilbou, bez ní nebude připuštěn ke startu.

V prostoru probíhá neustále těžba dřeva, takže se mohou vyskytovat nové mýtiny a na cestách nově pokácené stromy. Není vyloučen pohyb lesácké techniky (harvestorů).
Lokalita je hojně navštěvována houbaři, buďte ohleduplní k ostatním návštěvníkům lesa!

Sprint se z velké části odehrává v místních zahrádkářských koloniích, sice se slabým, ale přeci jen provozem aut. Dbejte pravidel silničního provozu a buďte ohleduplní k místním obyvatelům!
Během závodu sprintu platí od času 00 do času 120 přísné embargo vstupu do závodního prostoru, krerý se nachází všude mimo areál kempu a značenou cestu na start!!!

Závěr sezóny – slavnostní večer: vyhlášení výsledků sobotních závodů a celkového pořadí ČP MTBO 2017 proběhne v sobotu v centru závodu (areál RSS Starý Rybník) v 19.00 hod.

Součástí večera bude i vystoupení kapely Reservé a slosování tomboly s hodnotnými cenami (např. duhový dres s podpisem Petera Sagana a jiné). Výtěžek z tomboly bude věnován na projekt Kola dětem, který dětem žijících v sociálně slabých rodinách daruje jejich první kolo v životě.

Vyhlášení nedělních závodů MČR MTBO družstev v centru závodu po skončení závodu (bude upřesněno rozhlasem).

Jury: Funkce jury bude nabídnuta závodníkům: Skoupý Jan – GIG7001, La Carbonara Hana -TBM7652, Leoš Bogar – BOR6603

Funkcionáři závodu: Ředitel závodů: Martina Tichovská, tel. 732 817 897
Hlavní rozhodčí: Milan Jirásek, Radek Laciga
Stavitelé tratí: Milan Jirásek – middle
Radek Laciga – sprint
Pavel Horák, Marie Hrdinová – družstva

Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen Soutěžní komisí MTBO dne 9. 8. 2017

Závod se koná s laskavým souhlasem Lesů České republiky, s.p., Městských lesů a rybníků Kutná Hora spol. s.r.o., obce Zbraslavice a rekreačního a sportovního Areálu U Starého Rybníka.

Plánek příjezdu

Plánek centra

Plánek sobota

Plánek neděle