Pokyny
pro účastníky bodovacího cyklistického závodu dvojic
podle turistické mapy SUPERIOR Bike Adventure 2016

Datum: 16. – 17. 7. 2016

Centrum: Autokemp Lužany u Jičína, 50.4425297N, 15.4765903E

Prostor závodu: Podkrkonoší

Prezentace: V infocentru BA16 v pátek 15.7. (v době 17 – 22 hod) a v sobotu 16.7. (v 8 – 8:30 hod).

Na prezentaci obdržíte:
• Sportident čip (nemáte-li vlastní – jeden společný pro dvojici)
• Dvě mapy závodního prostoru pro dvojici
• Startovní čísla
• Pokyny
• Seznam všech kontrolních bodů s jejich slovními popisy

Start: Start začíná v sobotu i v neděli v 9:00 a je umístěn v prostoru centra BA16. Závodníci startují ve 3-minutových intervalech podle času napsaného ve startovní listině (jedná se o čas ostrého startu).
Závodníci se na start musí dostavit 10 min. před svým ostrým startem. Nezapomeňte si mapu a nesmazatelný fix či voskovou tužku na zapsání bodů a spojování kontrol a SI čip. V sobotu i neděli se jede ze startu 0,5 km po červených fáborkách na mapový start, kde jsou vydávány seznamy kontrolních stanovišť s jejich bodovými hodnotami. Pro nedělní etapu se startovní pořadí určuje podle výsledků sobotní etapy – nejlepší startují poslední.

Cíl: v prostoru centra BA16. Oba závodníci ve dvojici dojíždějí do cíle společně za sebou či vedle sebe s minimálním odstupem od poslední povinné kontroly č. 100. V cíli razíte poslední SI jednotku na cílové čáře. Za cílem si musíte nechat čip vyčíst do počítače (Vyčítání, SI reading). Cíl se uzavírá v 18:00 v sobotu a v 16:00 v neděli.

Časový limit: 6 hodin pro sobotní etapu, 4 hodiny pro nedělní etapu.

Označení kontrol:
• v mapě: červený kroužek
• v terénu: kontrolní stanoviště jsou označena oranžovobílým lampionem
používaným pro orientační závody. Kontroly jsou označeny specifickým číselným kódem. K potvrzení průchodu kontrolou zasunete svůj čip do otvoru v krabičce SI jednotky. Pokud by kontrola nefungovala (chybí pípnutí a bliknutí), použijte rezervní kleštičky umístěné na stojanu a procvakněte si jimi svou mapu. Většina kontrol bude hlídána rozhodčími s právem diskvalifikovat závodníky, kteří nepojedou v souladu s pravidly. V případě zcizení kontroly se vyfoťte na kontrole a prokažte svou přítomnost na ní v cíli. Také je možné napsat své startovní číslo a čas průjezdu na papír označující kontrolu.

Bodové ohodnocení kontrol: kontroly jsou ohodnoceny body v rozmezí 0 – 100. Bodové hodnocení je zpravidla odlišné pro oba dny. Hodnoty jednotlivých kontrol obdrží závodníci na mapovém startu (ten, který je nakreslen v mapě trojúhelníkem). Upozorňujeme závodníky, že kontroly s bodovým ohodnocením 0 většinou nejsou ten den v terénu vůbec umístěny.

Závodní průkaz – Sport Ident: závodníci použijí vlastní SI čip nebo jim bude zapůjčený při prezentaci (vrací se v cíli po druhé etapě). Každá dvojice má jeden SI čip. SI čip si vynulujte ve startovním koridoru, data z čipu si vyčtěte v cíli hned po dojetí závodu. Zde po chvíli obdržíte lístek s celkovým počtem bodů a mezičasy postupů mezi jednotlivými kontrolami. Za ztrátu zapůjčeného čipu si pořadatel účtuje 1200 Kč.

Mapa: pro závod je použita turistická mapa 1:50 000 Mapy.cz (aktualizovaná pro závod především v okolí kontrol) vytištěná na běžném papíru. Při postupu v terénu je potřeba brát v úvahu generalizaci mapy, mapa ve členitém terénu nikdy nemůže být dokonalá. Zejména menším lesním cestám (přerušovaná linka v mapě) nelze stoprocentně věřit.

„Zlatá pravidla závodu“:
• Dodržujte pravidla slušného pobytu v přírodě a platné zákony (zejména Lesní zákon) – tj. zákaz ježdění na kole mimo cesty, nezanechávání odpadků v přírodě.
• Ohleduplnost vůči ostatním turistům aj. Část tras vede v blízkosti maloplošných přírodních rezervací. Všechny oblasti maloplošných rezervací jsou považovány za zakázaný prostor. Průjezd těmito oblastmi bude trestán diskvalifikací.
• Oba členové dvojice musí celý závod postupovat společně a nerozlučně, ve vzdálenosti „na doslech“. Kontrolou je nutné projíždět společně těsně vedle sebe či za sebou.
• Na startu musíte být 10 min. před ostrým startem.
• Jako poslední musí být po oba dny absolvována kontrola č. 100 (tzv. sběrná kontrola), následuje dojezd koridorem do cíle.
• Na trati budou rozhodčí, kteří mohou diskvalifikovat závodníky porušující pravidla (zejména ježdění mimo cesty a nedodržení kontaktu „na doslech“).
• Pomoc lidí neúčastnících se závodu není povolena.
• Dodržujte pravidla silničního provozu, pozor při jízdě po hlavních silnicích.
• Účastníci závodí dobrovolně a na vlastní nebezpečí, pořadatelé nejsou zodpovědní za škody způsobené závodníky ani škody způsobené závodníkům.

Telefon v případě nouze: +420 602 889 515

Povinná výbava:
• Kolo v dobrém technickém stavu (vlastní zodpovědnost závodníků)
• Přilba pro MTB na hlavě! – bez ní nebudou závodníci vpuštěni na start
• Startovní číslo umístěné na kole (na řidítkách)
• Závodní průkaz – SI čip

Doporučená výbava:
Základní nářadí na opravu kola, busola, mapník na kolo a „jo-jo“(v omezeném množství možno zakoupit ve stánku), vodovzdorné fixy pro zákres bodů na startu, vlastní občerstvení.

Upozornění:
I. Prostor závodu protíná hlavní silnice 1. Třídy Jičín-Trutnov. Dbejte zvýšené opatrnosti při jejím přejíždění!
II. V prostoru závodu se v sobotu jedě Dřevěnický triatlon (trasa triatlonu viz obrázek), tedy buďte opatrní při setkání s případným pelotonem a pokud možno se daným cestám vyhýbejte! Silnice z Dřevěnice-Lužany na východní straně potoka je zakázanou (v mapě červeně zaškrtáno), používejte západnější silnici. JV od kontroly 41 budete muset cca 0,5 km jet po trase triatlonu, tedy buďte opatrní a ohleduplní – hlavně v odpoledních hodinách, triatlonisty v těchto místech očekáváme mezi 13 a 14 hod.

III. Příjezdová silnice do kempu přes hráz je pro závodící cyklisty zakázaná (opět zaškrtáno v mapě), tedy na poslední sběrnou kontrolu prosím přijíždějte od východu z obce Lužany.

Hodnocení výsledků: pořadí v závodě je vyhodnoceno na základě součtu bodů získaných v obou dnech. Za pozdní příjezd po limitu jsou strhávány body (za každou započatou minutu přes limit): při zpoždění
1 – 15 min. 2 body, 16 – 60 min. 10 bodů za min. Dojezd více jak 60 min. po limitu znamená diskvalifikaci. V případě shodného počtu bodů u více dvojic rozhoduje nižší součet časů. Reklamace a dotazy k výsledkům je možné podat u hlavního rozhodčího v cíli.

Výsledky a startovní časy po první etapě budou zveřejněny v centru závodů v sobotu večer od 20:00 hod. V sobotu večer pořadatel zašle odkaz na výsledky a startovní časy na neděli na kontaktní email uvedený v registraci k závodu.

Hodnocení soutěže společných týmů: pro hodnocení soutěže Bike Adventure Team Spirit se každý den počítají nejlepší 3 dvojice startující ve stejném týmu (pod stejným názvem). Pro přepočet bodových hodnot mezi různými kategoriemi slouží následující koeficienty – 1,3x násobek získaných bodů u kategorie smíšených dvojic a 1,4x násobek pro ženské dvojice, přičemž mužské kategorie mají koeficient 1,00. Výsledky jsou zpracovány na HW společnosti DC Computers, děkujeme za pomoc.

Oakley prémie: Při sobotní etapě bude z kontroly 64 na 65 měřený úsek (nikoli v opačném směru), vítězná dvojice této vložené časovky obdrží brýle od firmy Oakley. Tato časovka nikterak neovlivňuje celkové výsledky závodu Bike Adventure a účast není povinná. Bude hlídáno, aby dvojice opouštěla kontrolu 64 společně a společně také razila cílovou kontrolu 65!

Vyhlášení výsledků: v sobotu ve 20:00 hod. budou oceněni vítězové první etapy ve všech kategoriích. V neděli cca v 16,00 hod. proběhne vyhlášení celkových výsledků – první tři dvojice ve všech kategoriích a nejlepší 3 týmy v soutěži Bike Adventure Team Spirit. Na závěr vyhlášení bude losována tombola ze startovních čísel všech závodníků.

Ubytování: Pořadatel zajišťuje ubytování ve vlastních stanech v kempu BA16 (objednané a zaplacené nejpozději při prezentaci) nebo v chatkách přímo v kempu (objednávka proběhla v přihlášce), které jsou jednoduché kempové chatky s palandou, spaní ve vlastním spacím pytli nebo ložní prádlo k zapůjčení na recepci kempu za 50 Kč.

Parkování: Parkování na vyznačeném parkovišti areálu kempu. Ubytovaní v kempu BA16 mohou parkovat vedle svých stanů. V případě nepřízně počasí si pořadatel vyhrazuje právo zorganizovat systém parkování v kempu tak, aby nedošlo k zapadnutí aut účastníků a vše se obešlo bez komplikací. Prosím dbejte pokynů pořadatelů.

Mytí lidí: sprchy jsou standardní kempové na žeton, zakoupíte na recepci za 20 Kč, dokonce slibují dostatek teplé vody pro všechny, případně prý ohřátí trvá krátce! Krásné koupání nabízí také místní rybník Marešák.

Mytí kol: na vyhrazeném místě v centru BA16 (v blízkosti sprch) – k dispozici pouze voda s kbelíčky a smetáčky. Zákaz mytí kol v rybníku Marešáku!

Pitná voda: v kempu v místě sociálních zařízeních

WC: sociální zařízení v kempu + mobilní Johnny servis

Odpadky: plastové pytle na shromaždišti. Odpadky z lesa (z různých tyčinek apod.) si každý veze sám a vyhodí je až v cíli do připravených pytlů.

Dětská školka: pro děti od 2 let věku bude během závodu k dispozici dětská školka.
Připraveny budou po oba dny různé aktivity pro děti. Pro starší děti výlet.

Občerstvení: Po dobu akce je v centru BA16 v provozu restaurace + doplněná o stánek s grilem a pivem přímo v party stanu. Jídlo a pití v dostatečné kapacitě zajištěno. Zaškrtávání jídla v příhlášce bylo pouze pro orientační zájem, abychom vám vyšli maximálně vstříc, nikoli závazná objednávka!

Noční úschovna kol: v centru BA bude fungovat noční úschovna střežená bezpečnostní službou se psem. Kola je možné uložit vždy večer (pátek 20 – 22 hod., sobota 16 – 19 hod.), výdej kol dopoledne před startem (sobota 8:00 – 9:30 hod., neděle 8:00 – 9:30 hod.). Úschovna je k dispozici zdarma závodníkům ubytovaným v kempu. Upozorňujeme závodníky, aby nenechávali svá nezabezpečená kola bez dozoru.

Doprovodný program v centru závodů:
• v sobotu večer vyhlášení vítězů 1. etapy,
• losování výherců soutěže s firmou Craft
• vyhlášení časovky Oakley premie
• projekce fotografií z 1. etapy,
• rozbor s ukázkami postupů vítězů,
• volná zábava s hudbou
• Birel promo zóna – kolik síly vám ještě po nedělní etapě zbylo ;-)

Zdravotní služba: v cíli, resp. v dětském koutku

Plánek centra závodů a kempu:

Plánek cílové arény:

Poděkování: Děkujeme partnerům za podporu, za vstřícný přístup, okolní přírodě za krásný terén a vám všem za velký zájem o BA.

Přejeme správný směr!
Pořadatelé z oddílu orientačních sportů USK Praha