Pokyny pro účastníky bodovacího cyklistického závodu dvojic podle turistické mapy

SUPERIOR Bike Adventure 2015

Datum: 18. – 19. 7. 2015

Centrum: Sportrelax centrum Monínec, 49.5488644N, 14.5200686E

Prostor závodu: Toulava

Prezentace: V infocentru BA15 (v restauraci M2) v pátek 17.7. (v době 17 – 22 hod) a v sobotu 18.7. (v 8 – 8:30 hod).

Na prezentaci obdržíte:
• Sportident čip (nemáte-li vlastní – jeden společný pro dvojici)
• Jednu mapu závodního prostoru pro dvojici (další je možno si dokoupit při prezentaci)
• Startovní čísla
• Pokyny
• Seznam všech kontrolních bodů s jejich slovními popisy

Start: Start začíná v sobotu i v neděli v 9:00 a je umístěn v prostoru centra BA15 (BA Challenge startuje v neděli v místě svého kempu). Závodníci startují ve 3-minutových intervalech podle času napsaného ve startovní listině (jedná se o čas ostrého startu).
Závodníci se na start musí dostavit 10 min. před svým ostrým startem. Nezapomeňte si mapu a nesmazatelný fix či voskovou tužku na zapsání bodů a spojování kontrol a SI čip. V sobotu se jede ze startu cca 1 km a v neděli 1,5 km po červených fáborkách na mapový start, kde jsou vydávány seznamy kontrolních stanovišť s jejich bodovými hodnotami. Pro nedělní etapu se startovní pořadí určuje podle výsledků sobotní etapy – nejlepší startují poslední.

Cíl: v prostoru centra BA15. Oba závodníci ve dvojici dojíždějí do cíle společně za sebou či vedle sebe s minimálním odstupem od poslední povinné kontroly č. 100. Pozor, na této kontrole se současně vyčítají body pro komentátora, doba ražení je proto delší než na běžné kontrole. Pro závodníky BACh v sobotu neplatí pravidlo poslední kontroly 100 – tato kontrola je pro ně v 1. etapě nulová. V cíli razíte poslední SI jednotku na cílové čáře. Za cílem si musíte nechat čip vyčíst do počítače (Vyčítání, SI reading). Cíl se uzavírá v 18:00 v sobotu a v 16:00 v neděli. Sobotní cíl závodu BA Challenge je na jedné z kontrol, přesné místo se závodníci dozvědí z lístečku s bodovými hodnotami. Cíl nedělní etapy je také v centru BA15.

Časový limit: 6 hodin pro sobotní etapu, 4 hodiny pro nedělní etapu.

Označení kontrol:
v mapě: červený kroužek
v terénu: kontrolní stanoviště jsou označena oranžovobílým lampionem
používaným pro orientační závody. Kontroly jsou označeny specifickým číselným kódem. K potvrzení průchodu kontrolou zasunete svůj čip do otvoru v krabičce SI jednotky. Pokud by kontrola nefungovala (chybí pípnutí a bliknutí), použijte rezervní kleštičky umístěné na stojanu a procvakněte si jimi svou mapu. Většina kontrol bude hlídána rozhodčími s právem diskvalifikovat závodníky, kteří nepojedou v souladu s pravidly. V případě zcizení kontroly se vyfoťte na kontrole a prokažte svou přítomnost na ní v cíli. Také je možné napsat své startovní číslo a čas průjezdu na papír označující kontrolu.

Bodové ohodnocení kontrol: kontroly jsou ohodnoceny body v rozmezí 0 – 100. Bodové hodnocení je zpravidla odlišné pro oba dny. Hodnoty jednotlivých kontrol obdrží závodníci na mapovém startu (ten, který je nakreslen v mapě trojúhelníkem). Upozorňujeme závodníky, že kontroly s bodovým ohodnocením 0 většinou nejsou ten den v terénu vůbec umístěny.
Toulavé kontroly – pro tento ročník jsou ve spolupráci s Toulavou, o.p.s. připraveny speciální kontroly, na kterých má držitel karty Toulavka možnost získat extra body. Kartu můžete obdržet na stánku Toulavy v centru BA15 za vratnou zálohu 100 Kč, kde ji také můžete po závodě vrátit. Tato karta své držitele k ničemu nezavazuje a pro její získání není nutno zadat žádné osobní údaje. Je totožná jako lyžařský skipas. Při vyzvednutí karty pouze do připraveného formuláře zapište své startovní číslo, abychom věděli, kteří závodníci kartou disponují. Jinak s Toulavkou můžete získat různé benefity v regionu Toulava, např. Volné vstupy na rozhledny apod. Více o kartě na toulava.cz.

Závodní průkaz – Sport Ident: závodníci použijí vlastní SI čip nebo jim bude zapůjčený při prezentaci (vrací se v cíli po druhé etapě). Každá dvojice má jeden SI čip. SI čip si vynulujte ve startovním koridoru, data z čipu si vyčtěte v cíli hned po dojetí závodu. Zde po chvíli obdržíte lístek s celkovým počtem bodů a mezičasy postupů mezi jednotlivými kontrolami. Za ztrátu zapůjčeného čipu si pořadatel účtuje 1000 Kč.

Mapa: pro závod je použita turistická mapa 1:50.000 Mapy.cz (aktualizovaná pro závod především v okolí kontrol) vytištěná na běžném papíru. Při postupu v terénu je potřeba brát v úvahu generalizaci mapy, mapa ve členitém terénu nikdy nemůže být dokonalá. Zejména menším lesním cestám (přerušovaná linka v mapě) nelze stoprocentně věřit.

„Zlatá pravidla závodu“:
• Dodržujte pravidla slušného pobytu v přírodě a platné zákony (zejména Lesní zákon) – tj. zákaz ježdění na kole mimo cesty, nezanechávání odpadků v přírodě.
• Ohleduplnost vůči ostatním turistům aj. Část tras vede v blízkosti maloplošných přírodních rezervací. Všechny oblasti maloplošných rezervací jsou považovány za zakázaný prostor. Průjezd těmito oblastmi bude trestán diskvalifikací.
• Oba členové dvojice musí celý závod postupovat společně a nerozlučně, ve vzdálenosti „na doslech“. Kontrolou je nutné projíždět společně těsně vedle sebe či za sebou.
• Na startu musíte být 10 min. před ostrým startem.
• Jako poslední musí být po oba dny absolvována kontrola č. 100 (tzv. sběrná kontrola), následuje dojezd koridorem do cíle. Netýká se BA Challenge, který má v sobotu vlastní cíl na jedné z kontrol BA15.
• Na trati budou rozhodčí, kteří mohou diskvalifikovat závodníky porušující pravidla (zejména ježdění mimo cesty a nedodržení kontaktu „na doslech“).
• Pomoc lidí neúčastnících se závodu není povolena.
• Dodržujte pravidla silničního provozu, pozor při jízdě po hlavních silnicích.
• Účastníci závodí dobrovolně a na vlastní nebezpečí, pořadatelé nejsou zodpovědní za škody způsobené závodníky ani škody způsobené závodníkům.

Další pravidla pro BA Challenge:
• Závodníci musí vézt s sebou během celého závodu povinné vybavení; jakákoli chybějící část povinného vybavení kdykoli během závodu je důvodem k diskvalifikaci.
• Povinností je strávit čas mezi první a druhou etapou ve společném provizorním kempu na trase závodu (přespat ve vlastním dovezeném stanu). Pořadatel v kempu zajišťuje pouze pitnou vodu v omezeném množství. Závodníci jsou povinni se po celou dobu mezi oběma etapami zdržovat ve vyznačeném prostoru kempu. Opuštění značeného prostoru bude trestáno diskvalifikací.
• Závod je postaven na myšlence minimálního kontaktu s civilizací a maximálního souznění s přírodou, na samostatnosti a nezávislosti na komfortu či pomoci jiných osob; další omezení týkající se např. stravování nebudeme vyhlašovat – předpokládáme ale, že se této akce zúčastní jen ty týmy, pro něž jsou prožitek ze závodu a fair play důležitější než počet bodů a pořadí v cíli.

Telefon v případě nouze: +420 602 889 515

Povinná výbava:
BA15:
• Kolo v dobrém technickém stavu (vlastní zodpovědnost závodníků)
• Přilba pro MTB na hlavě! – bez ní nebudou závodníci vpuštěni na start
• Startovní číslo umístěné na kole (na řidítkách)
• Závodní průkaz – SI čip

BA Challenge:
• Jako BA15, navíc: stan (1 společný pro dvojici), spacák (každý svůj), vařič a nádobu na ohřátí vody (společný pro dvojici, funkční i v cíli), min. zásoba jídla (1 porce na osobu) až do cíle druhé etapy, povinná výbava bude namátkově kontrolována.

Doporučená výbava:
Základní nářadí na opravu kola, busola, mapník na kolo a „jo-jo“(v omezeném množství možno zakoupit ve stánku Miry), vodovzdorné fixy pro zákres bodů na startu, vlastní občerstvení. Pro BA Challenge také rezervní oblečení a karimatka.

Upozornění:
Vedle centra závodu vede obecní silnice, po které se vyjíždí na sobotní mapový start a po které se rovněž dojíždí k poslední povinné kontrole. Provoz na silnici bude regulován ze strany pořadatelů, přesto dbejte zvýšené bezpečnosti, aby se předešlo zbytečným nepříjemnostem.

Hodnocení výsledků: pořadí v závodě je vyhodnoceno na základě součtu bodů získaných v obou dnech. Za pozdní příjezd po limitu jsou strhávány body (za každou započatou minutu přes limit): při zpoždění 1 – 15 min. 2 body, 16 – 60 min. 10 bodů za min. Dojezd více jak 60 min. po limitu znamená diskvalifikaci. V případě shodného počtu bodů u více dvojic rozhoduje nižší součet časů. Reklamace a dotazy k výsledkům je možné podat u hlavního rozhodčího v cíli.

Výsledky a startovní časy po první etapě budou zveřejněny v centru závodů v sobotu večer od 20:00 hod. V sobotu večer pořadatel zašle odkaz na výsledky a startovní časy na neděli na kontaktní email uvedený v registraci k závodu.

Hodnocení soutěže společných týmů: pro hodnocení soutěže Bike Adventure Team Spirit se každý den počítají nejlepší 3 dvojice startující ve stejném týmu (pod stejným názvem). Pro přepočet bodových hodnot mezi různými kategoriemi slouží následující koeficienty – 1,3x násobek získaných bodů u kategorie smíšených dvojic a 1,4x násobek pro ženské dvojice, přičemž mužské kategorie mají koeficient 1,00. Výsledky jsou zpracovány na HW společnosti DC Computers, děkujeme za pomoc.

Vyhlášení výsledků: v sobotu ve 20:00 hod. budou oceněni vítězové první etapy ve všech kategoriích. V neděli cca v 16,00 hod. proběhne vyhlášení celkových výsledků – první tři dvojice ve všech kategoriích, prvních 6 v kat. BACh a nejlepší 3 týmy v soutěži Bike Adventure Team Spirit. Na závěr vyhlášení bude losována tombola ze startovních čísel všech závodníků.

Ubytování: pořadatel zajišťuje ubytování ve vlastních stanech v kempu BA15 (objednané a zaplacené nejpozději při prezentaci).

Parkování: Parkování na vyznačeném parkovišti areálu Monínec. Ubytovaní v kempu BA15 mohou parkovat vedle svých stanů. V případě nepřízně počasí si pořadatel vyhrazuje právo zorganizovat systém parkování v kempu tak, aby nedošlo k zapadnutí aut účastníků a vše se obešlo bez komplikací. Prosím dbejte pokynů pořadatelů.

Mytí lidí: sprchy v kempu BA15 (nepoužívejte prosím mýdlo a jiné čisticí prostředky).

Mytí kol: na vyhrazeném místě v centru BA15 – k dispozici pouze voda s kbelíčky a smetáčky.

Pitná voda: ve žlabech

WC: mobilní Johnny servis

Odpadky: plastové pytle na shromaždišti. Odpadky z lesa (z různých tyčinek apod.) si každý veze sám a vyhodí je až v cíli do připravených pytlů.

Dětská školka: pro děti od 2 let věku bude během závodu k dispozici dětská školka.
Připraveny budou po oba dny různé aktivity pro děti. Pro starší děti výlet.

Občerstvení: Po dobu akce je v centru BA15 v provozu velkokapacitní restaurace M2. Jídlo a pití v dostatečné kapacitě zajištěno.

Noční úschovna kol: v centru BA bude fungovat noční úschovna střežená bezpečnostní službou se psem. Kola je možné uložit vždy večer (pátek 20 – 22 hod., sobota 16 – 19 hod.), výdej kol dopoledne před startem (sobota 8:00 – 9:30 hod., neděle 8:00 – 9:30 hod.). Úschovna je k dispozici zdarma závodníkům ubytovaným v kempu. Upozorňujeme závodníky, aby nenechávali svá nezabezpečená kola bez dozoru.

Doprovodný program v sále restaurace M2 v centru závodů:
• v sobotu večer vyhlášení vítězů 1. etapy,
• projekce fotografií z 1. etapy,
• rozbor s ukázkami postupů vítězů,
• retrospektivní doprovodný program k 15. výročí
• volná zábava s hudbou a snad i DJ ;-)

Zdravotní služba: v cíli, resp. v dětském koutku

Plánek centra závodů a kempu:

Plánek cílové arény:

Poděkování: Děkujeme partnerům za podporu, Sportrelax centrum Monínec a Toulava, o.p.s. za vstřícný přístup, okolní přírodě za krásný terén a vám všem za velký zájem o BA.

Přejeme správný směr!
Pořadatelé z oddílu orientačních sportů USK Praha